A-mærket

 

 

A-mærkets overordnede formål er at synliggøre formnings- og hobbymaterialer, der ikke er sundhedsskadelige for børn og unge.

 

At gøre det let for relevante personer på skoler, i institutioner, i butikker mv., at vælge uden at tænke på, om produkterne lever op til lovgivningen eller indeholder stoffer, der  kan være  uhensigtsmæssige at anvende.

 

Et A-mærke signalerer først og fremmest, at indholdet i produktet lever op til lovgivningen, hvilket hovedsageligt gælder følgende punkter:

 

·         Et sikkerhedsdatablad skal leveres for produktet ved professionelt brug for bl.a. faremærkede produkter og produkter, der indeholder farlige stoffer

·         Produktet skal mærkes i henhold til gældende regler for klassificering og mærkning (lokalirriterende, sundhedsskadelig osv.)

 

Et A-mærket produkt går skridtet videre, så ikke bare lovgivningen efterleves, men også yderligere strikse krav skal overholdes. Herved øges sikkerheden, når børn og unge anvender produktet. Der stilles bl.a. følgende ekstraordinære krav til produktet:

 

  • Sikkerhedsdatablad leveres med alle produkter
  • Ingen produkter har en faremærkning
  • Ingen produkter indeholder farlige stoffer, der skal nævnes i sikkerhedsdatabladet. Mængden er så lille, at den er under bagatelgrænsen
  • Det er kun tilladt at anvende en bestemt gruppe konserveringsmidler
  • Butyl- og propylparaben må ikke anvendes
  • Kræftfremkaldende, arveegenskabs ændrende, reproduktionsskadende (CMR) stoffer kan kun forekomme i så små mængder, at de ligger under bagatelgrænsen.
  • Allergifremkaldende stoffer kan  kun forekomme i så små mængder, at de ligger under bagatelgrænsen.
  • Hormonforstyrrende stoffer (fastsat af EU) forekommer ikke i produktet
  • Produktet skal overholde krav om minimal afgivelse af tungmetaller
  • Produktet må ikke tilsættes parfume og duftstoffer

 

Lovgivningen foreskriver generelt at produkter, der anvendes af børn og unge, ikke må indeholde sundhedsskadelige stoffer. Der er dog ingen klare retningslinier for, hvor grænserne ligger.

Dette har FFFH og A-mærket taget hånd om i form af ovenstående præcise krav.

Såfremt FFFHs medlemmer ønsker at A-mærke sine produkter, må disse ikke indeholder sundhedsfarlige stoffer over bagatelgrænsen.

 

Vær opmærksom på, at hobbyprodukter, der har en legeværdi for børn under 14 år,  skal CE-mærkes. Et A-mærke og et CE mærke er to forskellige ting.

For at få et CE-mærke, stilles der bl.a. krav til forskellige former for dokumentation i produktionsprocessen, og der stilles krav til test for mekaniske - fysiske egenskaber, brændbarhed og udvalgte kemiske stoffer (EN71-1,2,3). CE-mærkede produkter må selvfølgelig ikke indeholde sundhedsskadelige stoffer, men kravene er ikke fastsat ligeså skarpt som ved A-mærkning. Et A-mærket produkt stiller krav til indholdsstofferne, og kravene er så skrappe, at de mere end lever op til den kemiske del af legetøjslovgivningen.

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News

 

Nu skærper FFFH kravene for A-mærkning »
FFFH har valgt fremover at fokusere 100% på A-mærket, hvilket betyder at B, C og D mærkerne nu droppes.

Samtidig skærpes kravene for opnåelse af A-mærket, hvilket betyder at A-mærkede produkter....

Læs hele pressemeddelelsen her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFFH

FÆLLESRÅDET FOR FORMNINGS- & HOBBYMATERIALER